Мета: сформувати у студентів уявлення про світ політичного, його сутність і зміст, проаналізувати особливості функціонування політичної сфери суспільства.