Метою курсу є набуття студентами навичок наукової роботи та письма.

У рамках курсу представлені та опрацьовуються такі теми, як пошук літератури, формулювання дослідницького питання наукової роботи, зміст та структура наукової роботи, цитування, бібліографія, плагіат та формальні вимоги до наукової роботи. Студенти мають можливість застосувати набуті знання та навички та самостійно працювати над відповідними темами з педагогічних наук.