Предмет навчальної дисципліни «Промислова екологія» призначений ознайомити студентів із структурою та функціонуванням біологічних систем надорганізменного рівня (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), із впливом господарської діяльності людини на окремі природні комплекси та біосферу в цілому та заходами усунення шкідливих наслідків антропогенного впливу для забезпечення охорони природних водних ресурсів, збільшення рибопродуктивності водойм, покращення якості води в них.

Предмет навчальної дисципліни «Промислова екологія» призначений ознайомити студентів із структурою та функціонуванням біологічних систем надорганізменного рівня (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), із впливом господарської діяльності людини на окремі природні комплекси та біосферу в цілому та заходами усунення шкідливих наслідків антропогенного впливу для забезпечення охорони природних водних ресурсів, збільшення рибопродуктивності водойм, покращення якості води в них.