Мета: Засвоєння основних принципів створення та проектування баз даних і розробки прикладного програмного забезпечення (ПО) на базі систем керування базами даних (СКБД)

Завдання: Передбачається вивчення CASE-засобів, як програмного інструмента для проектування комплексних інформаційних систем. Курс передбачає вивчення: складових і структури різних типів КІС як об’єктів проектування; сучасних технологій системного аналізу та проектування КІС і методик обґрунтування ефективності їхнього застосування; змісту етапів проектування КІС та їхніх особливостей при використанні різних технологій проектування; цілей і завдань проведення передпроектного обстеження об’єктів інформатизації; методів моделювання інформаційних процесів предметної області; класифікацію й загальні характеристики сучасних CASE-засобів.