Метою курсу є формування у студентів знань щодо предмета, функцій і завдань філософії освіти як методологічної основи педагогіки, основних категорій та місця в системі інших наук, методології філософських досліджень.