Метою цієї дисципліни є ознайомлення магістрів або спеціалістів з теоретичними, фізичними та інформаційними основами галузевого знання.  Для виконання цієї мети використати основні теоретичні відомості з фахових знань та основи фізичних знань з фаху навчання і основні інформаційні дані, які використовуються в систематизації фахових знань, а також зв'язок між ними.