Основною метою вивчення дисципліни «Математичні методи в психології» студентами, що навчаються за фахом «Практична психологія», є ознайомлення студентів з основами сучасного математичного апарату, освоєння математичних методів для подальшого професійного використання. Викл. к.психол.н., доц.Нікітіна О.П.