Цілі й завдання навчального курсу «Загальна психологія» визначаються передусім необхідністю формування у студентів гуманістичного менталітету як важливого чинника забезпечення гуманістичної спрямованості розвитку суспільства в Україні.

Викладач: к.п.н. Злотніков А.Л.