Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про біосоціальну природу людини, її фізичну будову  та здатність до мінливості у просторі та часі, а також про матеріальну та духовну культуру людини.

Викладач: к.психол.н. Злотніков Андрій Львович