Для оволодіння теорією та практикою проведення досліджень у психології, засвоєння теоретичних та емпіричних методів психологічних досліджень, набуття спеціальних знань щодо планування та аналізу результатів психологічних експериментів.Викладач: доц. Білоцерківська Ю.О.