Для надання студентам систематизованих знань з знання інформаційно-комунікативних технологій професійної комунікації, оволодіння теоретичними основами, системами норм та цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні комунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій. Викладач: доц. Нікітіна О.П.