Мета та завдання навчальної дисципліни: формування у інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій знань та вмінь утворення класів користувача в об’єктно-орієнтованому просторі; формування виконувати обчислення у системі Mathcad, мати навички програмування у системі Mathcad  та виконувати розв’язування задач за допомогою числових методів, на основі знань об’єктно орієнтованого програмування вміти утворювати класи користувача, утворювати колекції об’єктів за допомогою Class Builder Utility, нові елементи керування користувача в об’єктно орієнтованому просторі, працювати з сучасною програмою Adobe InDesign CS, утворювати додатки на платформі .NET.