Метою курсу «Сучасні концепції природознавства» є формування у студентів світоглядних орієнтацій та установок особи, що ґрунтуються на науковому методі пізнання навколишнього світу. Лектор к.психол.н., ст.викл. Кучеренко Н.С.