Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і

практичних навичок оподаткування суб’єктів господарювання.