Метою курсу полягає у набутті студентами компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення стандартизації та нормативно-технічного забезпечення професійної діяльності.