Метою курсу є оволодіння всім спектром знань з психологічного забезпечення професійної діяльності. Лектор к.психол. н., Злотніков А.Л.