Основною метою освоєння дисципліни є оволодіння основами теоретичних та емпіричних методів психологічних досліджень, теорії та практики проведення експериментальних досліджень, набуття спеціальних знань щодо планування та аналізу результатів психологічних експериментів. Викладач: к.психол.н. Білоцерківська Ю.О.