Дисципліна "Психологія стресу" спрямована на формування адекватного уявлення студентів про основні теоретичні та практичні положення вчення про стрес, класифікацію, сутність, фактори та види стресів. Викладач: к.п.н. Білоцерківська Ю.О.