Мета курсу «Клінічна психологія з основами психологічної реабілітації учасників АТО»  полягає у формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Лектор зав.каф.пр.психології, д.псих.н., проф. Соколова Ірина Михайлівна