Дисципліна "Практична психологія" є спрямованою на формування адекватного уявлення студентів про особливості практичної психології на сучасному етапі розвитку психологічної науки, про особливості роботи практичного психолога з різними віковими групами.

Предметом дисципліни "Практична психологіяє психологічна допомога, тобто практична діяльність психологів, спрямована на конкретну людину з його проблемами, запитами, потребами і т.п..

Мета курсу – ознайомити студентів з основними напрямками та технологіями роботи практичного психолога. Отримані в курсі психологічні знання та вміння повинні допомогти майбутньому практичному психологу в практичній діяльностіщо спрямована на вирішення конкретних проблем конкретної особистості або групи людейВ матеріалах курсу надані основні досягнення вітчизняної та світової науки і практики.