Для ознайомлення студентів з основними закономірностями становлення і проявів сімейних відносин, впливу родини на розвиток особистості дитини, впливу сімейних відносин, шлюбних, подружніх і батьківських ролей на розвиток особистості дорослого, ролі сім'ї у формуванні патологічних ролей і рис характеру, впливу специфіки сім'ї на особистість

Викладач доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук Білоцерківська Ю.О.