Мета дисципліни - є формування системи наукових понять і науково впорядкованих базових уявлень про місце практичної психології в соціальній роботі Викладач. доц. каф.ПП, к.п.н. Злотніков Андрій Львович