Курс «Спеціальна психологія»  полягає у теоретичної підготовки студентів  до заходів профілактики і корекції аномальної дитини в умовах освітніх установ, а також розробка відповідних програм і концепцій, поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку аномальної особистості.

Викладач ст.викл. кафедри практичної психології, канд. психологічних наук Злотніков Андрій Львович