Мета - формуванні уявлень про фундаментальні і прикладні дослідження в області клінічної психології, про можливості цієї науки, її методологію, теоретичні основи і емпіричні завдання. Викладач: проф., зав.каф.практичної психології І.М. Соколова