Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, створення те перевірки якості психодіагностичних методик. Лектор - Доц. Кучеренко Н.С