Підвищення освіченості майбутніх спеціалістів у питаннях вікової та педагогічної психології як однієї з сучасних галузей психологічної науки. Викладення знань про вікові психологічні особливості людини, ознайомлення з основними теоретичними концепціями, поглядами, підходами щодо віку та вікової періодизації розвитку особистості. Викладач доцент, к.психол.н. Харцій Олена Миколаївна