Алгоритми і структури даних є основою для будь-якої програмної системи: розподіленої системи, мобільного додатка, бази даних, web додатку. В даному курсі студент засвоє основні структури даних і алгоритми, які послужать фундаментом для всіх подальших знань в області комп'ютерних наук і програмної інженерії.