Мета курсу «Психологія девіантної поведінки» полягає у теоретичної підготовки студентів до заходів профілактики і корекції девіантної поведінки в умовах освітніх установ, а також розробка відповідних програм і концепцій. Лектор. к.псих.н., доц. Сапєльнікова Т.С.