Метою цієї дисципліни є формування у майбутніх інженерів-педагогів сучасного рівня інформаційної та компю'терної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.