Метою дисципліни є освоєння накопичених світовою психологічною наукою знань про закономірності й механізми: 1) виникнення спонукань і потреб, 2) когнітивної розробки потреб і формування мотивів, 3)утворення різних форм мотивів (інтереси, установки, ідеали, цінності тощо), 4)розвитку різноманітних видів мотивації. Лектор: доцент каф. ПП, к.психол. наук, Остополець   Ірина Юріївна