Мета курсу: підготувати фахівця-психолога, який володіє комплексом знань загальних основ і шкіл психологічного консультування та здатний грамотно ставити і вирішувати науково-дослідні та практичні завдання у діяльності психолога; знаннями ефективних методів і технік проведення психологічного консультування; практичними навичками й уміннями з організації і проведення консультаційної роботи.