Основною метою освоєння дисципліни є оволодіння теорією та практикою проведення досліджень у психології, засвоєння теоретичних та емпіричних методів психологічних досліджень, набуття спеціальних знань щодо планування та аналізу результатів психологічних експериментів. (ІІ частина)