Метою викладення дисципліни є опанування студентством базових понять історії психології та етапів формування предмета психологічної науки, динаміку та логіку розвитку психологічних концепцій.