Мета курсу «Методологія сучасної психології»полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності психолога магістра, що відображається у порозумінні ним специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією науки.