Мета: полягає у наданні студентам систематизованих знань з знання інформаційно-комунікативних технологій професійної комунікації, оволодіння теоретичними основами, системами норм та цінностей професійної комунікації, вміння вести ефективні комунікаційні взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій. Лектор: д.психол.н, професор Фальова Олена Євгеніївна