Надання студентам уявлення про основні закони та закономірності в галузі теорії та практики маркетингової діяльності. Засвоєння теоретичних основ маркетингу – науки розуміння споживача, його запитів, планування виробництва продукції, товароруху та збуту, розробки цінової стратегії, організації та контролю маркетингової діяльності. Формування практичних навичок вирішення комплексу задач та ситуацій, пов’язаних з управлінськими та маркетинговими задачами різноманітного характеру, що виникають у реальних умовах діяльності підприємств та фірм.