В цьому семестрі у Вас передбачено практична робота та підсумковий контроль у формі іспиту.