Метою даного навчального курсу є  ознайомлення здобувачів освіти з основними принципами вибору матеріалів для швейних виробів.
Серед основних завдань курсу є: вивчення будови і властивостей різноманітних матеріалів, що використовуються при виготовленні одягу, їх асортименту і якості, основних фізико-механічних властивостей ,а також надання рекомендацій по раціональному використанню матеріалів.
В результаті вивчення курсу здобувач освіти одержить:
- уяву о ролі матеріалознавства у розвитку техніки і технології швейного виробництва;
- знання про особливості виробництва сучасних і перспективних матеріалів для одягу;
- знання про будову і властивості матеріалів; - систему знань, щодо опанування методикою випробування матеріалів, методами визначення і оцінкою їх якості;
- досвід визначення складу і структури матеріалів; - систему умінь формулювати вимоги до матеріалів, з яких виробляються швейні вироби, узагальнювати отримані результати та робити вірні висновки про використання матеріалів у швейному виробництві.
- систему умінь викладати відповідну дисципліну в умовах середніх спеціальних навчальних закладів.