Дисципліна направлена на  забезпечення комплексної підготовки здобувачів освіти шляхом засвоєння ними сучасної класифікації, основних понять, видів характеристик інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), вивчення основ проектування структур ІВС та аналізу роботи вимірювальних каналів ІВС , практичне засвоєння навичок розробки типових ІВС