Дисципліна полягає в отриманні основних науково-практичних знань в області системи управлянняякості, необхідних для вирішення завдань забезпечення інженерії якості і контроля якості продукції (послуг); метрологічного та нормативного забезпечення розробки, виробництва, випробувань, експлуатації та утилізації продукції; використання сучасних інформаційних технологій міжнарожних стандартів серії ISO