Навчальним планом спеціальностей «Професійна освіта (Дизайн)», "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", "Технології легкої промисловості" Української інженерно-педагогічної академії передбачено вивчення навчальної дисципліни «Основи комп’ютерного дизайну»

У тематичному плані вивчення даної дисципліни враховується лекційне ознайомлення з теоретичним матеріалом та практичне опанування на лабораторних роботах в комп’ютерних класах, що охоплює ознайомлення майбутніх фахівців з основами комп’ютерного дизайну та особливостями його застосування при розробці дизайн-продукту, швейного виробу на базі оперування композиційними принципами, прийомами, засобами та інноваційними програмним інструментарієм.

Проведення лабораторних робіт формує у студентів практичні навички і вміння застосовувати основні елементи композиції (крапка, лінія, площина та інші елементи), засоби композиційного моделювання (ілюзія, фактура і текстура, симетрія та асиметрія), художньої виразності (статика та динаміка, ритм, контраст та нюанс, колір та світло, орнамент та візерунок, прозорість, масштаб та масштабність, пропорції) та особливостей об’ємної форми (структура і матеріал, поверхня та об’єм, пластика та силует, культурний контекст та антропологічні особливості сприйняття), працювати з графічними матеріалами, зі спеціальними програмними продуктами. Розвиває у студентів вміння передбачати результати виконаної роботи, аналізувати правильність застосування тих чи інших оздоблювальних елементів. Під час виконання лабораторних  робіт студенти навчаються розробляти гармонійні композиційні рішення, підбирати кольорову гаму, матеріали та їх текстуру та фактуру, використовувати інструменти комп’ютерної графіки, правильно оформляти різні види проектної продукції. Запропоновані лабораторні роботи виконуються на ПК в спеціальному програмних пакетах Adobe IllustratorMarvelous DesignerAutodesk 3D MAX. Звіт з лабораторних робіт оформляється студентами в електронному вигляді з обов’язковим представленням роздрукованої версії.

Вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерний дизайн» ознайомлює студентів з передовими технологіями в галузі, теоретичне та практичне опанування інноваційними програмним та апаратним забезпеченням дизайн-розробки. 

Серед завдань навчального курсу: 

- огляд, аналіз сучасних технологій та засобів, які застосовуються в галузі легкої промисловості;

- огляд програмних засобів для комп’ютерного дизайну та застосування програмних продуктів для 3D-моделювання;

 - розробка продуктів комп’ютерного дизайну.

Мета:

- ознайомлення з програмними пакетами Adobe IllustratorMarvelous Designer, Autodesk 3D MAX, їх командами та панелями;

- ознайомлення з особливостями застосування в сфері легкої промисловості та професійній діяльності фахівця програмних продуктів Adobe IllustratorMarvelous Designer, Autodesk 3D MAX;

- ознайомлення з інтерфейсом Adobe IllustratorMarvelous Designer, Autodesk 3D MAX.

- виконання розробки моделей в Adobe IllustratorMarvelous Designer, Autodesk 3D MAX.