Мета - надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, формування системи теоретичних уявлень та практичних навичок щодо діагностики особистості та міжособистісних відносин. Викладач: ст.викл., к.психол. н. Злотніков Андрій Леонидович