Дисципліна «Психологія здоров'я» спрямована на формування знань основних категорій психофізіології для поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку особистості, умінь аналізувати знання з курсу дисципліни та використовувати їх у теоретичній та практичній підготовці практичного психолога, вивчення психичних прояв діяльності мозку, спрямована на засвоєння системи психосоматичних знань на теоретико-методологічному рівні.