Основною метою освоєння дисципліни є надання студентам знань щодо психодіагностики та сфер її застосування, створення те перевірки якості психодіагностичних методик.