Метою курсу є підготовка студентів до розробки дидактичних проектів на рівні спеціальності, дисципліни та теми. Навчальний матеріал містить інформацію щодо змісту та структури дидактичного проектування і забезпечує формування у майбутніх інженерів-педагогів умінь аналізувати професійну діяльність фахівця; формулювати мету навчання на кожному з рівнів цілепокладання (стратегічному, тактичному, оперативному); аналізувати і діагностувати стан навчального процесу в професійних навчальних закладах та розробляти заходи щодо його вдосконалення; визначати джерела інформації та проектувати зміст навчального матеріалу з теми професійно орієнтованої чи спеціальної дисципліни.