Метою курсу є формування теоретичних знань та практичних умінь майбутніх інженерів-педагогів у сфері інноваційної інженерно-педагогічної діяльності шляхом набуття студентами досвіду застосування інноваційних технологій навчання. Навчальний матеріал містить інформацію щодо специфіки інноваційних процесів у освіті; глобалізаційних та синергетичних тенденцій розвитку суспільства й освітньої сфери; особливостей формування інноваційної культури інженерів-педагогів; сутності, різновидів та механізмів розробки й використання інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації завдань, що стоять перед сучасною інженерно-педагогічною освітою.