Мета: полягає у наданні студентам систематизованих знань із методики викладання психології та формування навичок проведення основних видів навчальних занять. Лектор к.пс.н., доц. Колчигіна А.В.