Курс  призначений для ознайомлення з основними положеннями методології та теоретичними напрямами професійного консультування, уявленнями про історію розвитку профконсультаційної служби, із специфікою діяльності професійного консультанта в системі освіти, промисловості, в службі зайнятості, з методичними підходами та методиками професійної діагностики.