Мета курсу – ознайомити студентів з основними напрямками та технологіями роботи практичного психолога. Отримані в курсі психологічні знання та вміння повинні допомогти майбутньому практичному психологу в практичній діяльностіщо спрямована на вирішення конкретних проблем конкретної особистості або групи людей. В матеріалах курсу надані основні досягнення вітчизняної та світової науки і практики.