Мета курсу – ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями вчення про стрес, особливостями його розвитку, механізмами регуляції, характеру взаємозв'язку стресу і адаптації, а також умови запобігання та подолання стресу. Лектор к.псих.н, доц. Білоцерківська Ю.О.,